ภูเขาโคยะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
19:46 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  20:14 - 23:13
  2h 59min JPY 3,080 4 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  20:14
  20:19
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  20:23
  21:05
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  21:08
  21:47
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  21:54
  22:12
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  22:20
  23:00
  大津
  車站
  北口
  23:00
  23:13
 2. 2
  20:14 - 23:33
  3h 19min JPY 2,560 4 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  20:14
  20:19
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  20:23
  21:05
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  21:22
  22:10
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  22:15
  22:29
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  22:40
  23:20
  大津
  車站
  北口
  23:20
  23:33
 3. 3
  20:14 - 23:33
  3h 19min JPY 2,560 4 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  20:14
  20:19
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  20:23
  21:05
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  21:22
  22:10
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  22:17
  22:33
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  22:40
  23:20
  大津
  車站
  北口
  23:20
  23:33
 4. 4
  20:02 - 23:44
  3h 42min JPY 2,620 5 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  20:02
  20:07
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  20:23
  21:05
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  21:22
  22:10
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  22:17
  22:33
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  22:40
  23:16
  山科
  車站
  23:16
  23:21
  京阪山科
  車站
  1番出入口
  timetable 時間表
  23:24
  23:37
  琵琶湖濱大津
  びわ湖浜大津
  車站
  23:37
  23:44
 5. 5
  19:46 - 22:00
  2h 14min JPY 48,250
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  19:46
  22:00
zoom bar parts