ภูเขาโคยะ → Saratoku Ryokan

出發時間:
01:38 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:13 - 09:24
  3h 11min JPY 3,470 4 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:18
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  06:22
  07:05
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  07:26
  07:54
  吉野口
  車站
  timetable 時間表
  08:00
  08:11
  下市口
  車站
  08:11
  08:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  08:20
  09:21
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  09:21
  09:24
 2. 2
  05:27 - 09:24
  3h 57min JPY 2,950 5 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  05:32
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  05:35
  06:25
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  06:53
  07:07
  五條(奈良縣)
  五条(奈良県)
  車站
  timetable 時間表
  07:26
  07:38
  吉野口
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  08:02
  下市口
  車站
  08:02
  08:07
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  08:20
  09:21
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  09:21
  09:24
 3. 3
  01:38 - 03:24
  1h 46min JPY 33,020
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  01:38
  03:24
zoom bar parts