ภูเขาโคยะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
02:57 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  05:27 - 10:42
  5h 15min JPY 3,590 3 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  05:32
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  05:35
  06:25
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  06:33
  07:53
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  08:06
  09:51
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:51
  10:42
 2. 2
  06:13 - 10:48
  4h 35min JPY 4,580 3 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:18
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  06:22
  07:05
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  07:26
  08:31
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  08:50
  09:57
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:57
  10:48
 3. 3
  07:43 - 12:09
  4h 26min JPY 6,080 5 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  07:43
  07:48
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  07:52
  08:35
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  08:46
  09:32
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  09:39
  09:41
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  11:45
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:45
  11:48
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 4. 4
  07:19 - 12:09
  4h 50min JPY 3,880 5 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  07:19
  07:24
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  07:28
  08:11
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  08:27
  09:38
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  10:58
  御坊
  車站
  timetable 時間表
  11:03
  11:51
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  11:51
  11:54
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公車站
  12:06
  12:09
 5. 5
  02:57 - 04:46
  1h 49min JPY 37,820
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  02:57
  04:46
zoom bar parts