วาคายามะ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
00:31 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  05:14 - 10:46
  5h 32min JPY 13,820 3 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:14
  06:21
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:34
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  10:33
  10:46
  直江津
  車站
  10:46
  10:46
 2. 2
  05:14 - 12:54
  7h 40min JPY 12,910 3 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:14
  06:21
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:34
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:27
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  11:19
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  11:43
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  12:54
  直江津
  車站
  12:54
  12:54
 3. 3
  05:14 - 12:54
  7h 40min JPY 12,910 4 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:14
  06:00
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  06:22
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:27
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  11:19
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  11:43
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  12:54
  直江津
  車站
  12:54
  12:54
 4. 4
  00:31 - 06:55
  6h 24min JPY 230,070
  cancel cancel
  วาคายามะ
  00:31
  06:55
zoom bar parts