วาคายามะ → ร้านราเมนอามากาซากิ ชิโอะเก็นซุย

出發時間:
08:25 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  08:34 - 10:38
  2h 4min JPY 1,500 1 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  08:34
  10:01
  大阪
  車站
  10:01
  10:11
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:26
  武庫之荘
  車站
  北口
  10:26
  10:38
 2. 2
  08:34 - 10:41
  2h 7min JPY 1,650 2 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  08:34
  10:01
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:08
  10:19
  立花
  車站
  北口
  10:19
  10:23
  JR立花(上)
  JR立花〔上〕
  公車站
  1のりば
  10:33
  10:38
  富松城遺址
  富松城跡
  公車站
  10:38
  10:41
 3. 3
  08:28 - 10:41
  2h 13min JPY 1,650 3 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  08:28
  08:51
  和泉砂川
  車站
  timetable 時間表
  08:53
  10:01
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:08
  10:19
  立花
  車站
  北口
  10:19
  10:23
  JR立花(上)
  JR立花〔上〕
  公車站
  1のりば
  10:33
  10:38
  富松城遺址
  富松城跡
  公車站
  10:38
  10:41
 4. 4
  08:34 - 10:42
  2h 8min JPY 1,710 2 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  08:34
  10:01
  大阪
  車站
  10:01
  10:11
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:26
  武庫之荘
  車站
  北口
  10:26
  10:30
  阪急武庫之荘(北)
  阪急武庫之荘〔北〕
  公車站
  3のりば
  10:35
  10:39
  武庫莊
  武庫庄
  公車站
  10:39
  10:42
 5. 5
  08:25 - 10:01
  1h 36min JPY 29,460
  cancel cancel
  วาคายามะ
  08:25
  10:01
zoom bar parts