วาคายามะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
12:17 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  13:17 - 15:04
  1h 47min JPY 2,970 1 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  13:17
  14:28
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  14:28
  14:31
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  14:50
  15:01
  上秋津
  公車站
  15:01
  15:04
 2. 2
  12:22 - 15:04
  2h 42min JPY 1,980 2 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  12:22
  13:22
  御坊
  車站
  timetable 時間表
  13:24
  14:06
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  14:06
  14:09
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  14:50
  15:01
  上秋津
  公車站
  15:01
  15:04
 3. 3
  12:17 - 13:28
  1h 11min JPY 27,530
  cancel cancel
  วาคายามะ
  12:17
  13:28
zoom bar parts