อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
06:08 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 10:46
  4h 38min JPY 11,500 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  06:08
  06:16
  車站
  東口
  06:16
  06:20
  桂站東口
  桂駅東口
  公車站
  1番乗り場
  06:24
  06:49
  京都站前
  京都駅前
  公車站
  06:49
  06:59
  京都
  車站
  西口
  timetable 時間表
  06:59
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  10:33
  10:46
  直江津
  車站
  10:46
  10:46
 2. 2
  06:08 - 10:46
  4h 38min JPY 11,520 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  06:08
  06:16
  車站
  timetable 時間表
  06:23
  06:32
  烏丸
  車站
  06:32
  06:37
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  06:38
  06:42
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:59
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  10:33
  10:46
  直江津
  車站
  10:46
  10:46
 3. 3
  06:08 - 12:54
  6h 46min JPY 10,460 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  06:08
  06:16
  車站
  timetable 時間表
  06:19
  06:22
  東向日
  車站
  東口
  06:22
  06:35
  向日町
  車站
  timetable 時間表
  06:40
  06:48
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:59
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:27
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  11:19
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  11:43
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  12:54
  直江津
  車站
  12:54
  12:54
 4. 4
  06:08 - 11:38
  5h 30min JPY 154,250
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  06:08
  11:38
zoom bar parts