อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出發時間:
15:52 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  16:27 - 23:57
  7h 30min JPY 17,930 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  16:27
  16:35
  車站
  timetable 時間表
  16:38
  16:47
  烏丸
  車站
  16:47
  16:52
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  16:53
  16:58
  京都
  車站
  timetable 時間表
  17:13
  19:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:32
  20:21
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  20:35
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  21:06
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  21:06
  23:57
 2. 2
  16:11 - 23:57
  7h 46min JPY 17,710 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  16:11
  16:14
  阪急嵐山站前
  阪急嵐山駅前
  公車站
  16:14
  16:57
  京都站前
  京都駅前
  公車站
  16:57
  17:10
  京都
  車站
  西口
  timetable 時間表
  17:13
  19:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:32
  20:21
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  20:35
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  21:06
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  21:06
  23:57
 3. 3
  16:09 - 23:57
  7h 48min JPY 17,710 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  16:09
  16:12
  阪急嵐山站前
  阪急嵐山駅前
  公車站
  16:12
  16:18
  角倉町
  公車站
  16:18
  16:30
  嵯峨嵐山(JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  車站
  南口
  timetable 時間表
  16:31
  16:49
  京都
  車站
  timetable 時間表
  17:01
  19:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:32
  20:21
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  20:35
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  21:06
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  21:06
  23:57
 4. 4
  15:57 - 23:57
  8h 0min JPY 17,930 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  15:57
  16:05
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  16:18
  烏丸
  車站
  16:18
  16:23
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  16:23
  16:28
  京都
  車站
  timetable 時間表
  16:39
  18:54
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:12
  20:09
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  20:35
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  21:06
  金島(群馬縣)
  金島(群馬県)
  車站
  21:06
  23:57
 5. 5
  15:52 - 22:39
  6h 47min JPY 170,050
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  15:52
  22:39
zoom bar parts