อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
21:32 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  21:45 - 01:38
  3h 53min JPY 1,510 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  21:45
  21:53
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  22:25
  淡路(阪急線)
  淡路〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  直達車
  待在同一台車上
  天神橋筋六丁目
  車站
  22:46
  日本橋(大阪府)
  日本橋(大阪府)
  車站
  timetable 時間表
  22:53
  22:57
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  23:13
  00:07
  室生口大野
  車站
  00:07
  01:38
 2. 2
  21:45 - 01:42
  3h 57min JPY 1,480 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  21:45
  21:53
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  22:34
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  22:34
  22:44
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  22:48
  23:04
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  23:13
  00:10
  三本松(奈良縣)
  三本松(奈良県)
  車站
  00:10
  01:42
 3. 3
  21:45 - 01:42
  3h 57min JPY 1,510 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  21:45
  21:53
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  22:25
  淡路(阪急線)
  淡路〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  直達車
  待在同一台車上
  天神橋筋六丁目
  車站
  22:46
  日本橋(大阪府)
  日本橋(大阪府)
  車站
  timetable 時間表
  22:53
  22:57
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  23:13
  00:10
  三本松(奈良縣)
  三本松(奈良県)
  車站
  00:10
  01:42
 4. 4
  21:45 - 01:42
  3h 57min JPY 1,510 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  21:45
  21:53
  車站
  timetable 時間表
  22:09
  22:35
  淡路(阪急線)
  淡路〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  22:40
  直達車
  待在同一台車上
  天神橋筋六丁目
  車站
  22:56
  日本橋(大阪府)
  日本橋(大阪府)
  車站
  timetable 時間表
  23:03
  23:07
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  23:13
  00:10
  三本松(奈良縣)
  三本松(奈良県)
  車站
  00:10
  01:42
 5. 5
  21:32 - 23:22
  1h 50min JPY 33,850
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  21:32
  23:22
zoom bar parts