นาโกย่า → ทาคาซากิ

出發時間:
03:22 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  06:41 - 09:17
  2h 36min JPY 14,390 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  09:17
 2. 2
  06:41 - 10:12
  3h 31min JPY 11,880 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  10:12
 3. 3
  06:41 - 10:12
  3h 31min JPY 11,880 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:08
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:15
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:12
 4. 4
  06:20 - 10:12
  3h 52min JPY 11,880 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:20
  08:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  10:12
 5. 5
  03:22 - 08:06
  4h 44min JPY 139,230
  cancel cancel
  นาโกย่า
  03:22
  08:06
zoom bar parts