Nagoya → Utsunomiya

出發時間:
14:43 08/09, 2022
cancel
 1. 1
  14:49 - 17:25
  2h 36min JPY 14,390 1 次轉乘
  cancel cancel
  Nagoya
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  16:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  16:36
  17:25
  Utsunomiya
  車站
 2. 2
  15:06 - 17:48
  2h 42min JPY 14,390 1 次轉乘
  cancel cancel
  Nagoya
  車站
  timetable 時間表
  15:06
  16:45
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  17:48
  Utsunomiya
  車站
 3. 3
  15:23 - 18:10
  2h 47min JPY 14,390 1 次轉乘
  cancel cancel
  Nagoya
  車站
  timetable 時間表
  15:23
  17:03
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:16
  18:10
  Utsunomiya
  車站
 4. 4
  14:59 - 18:42
  3h 43min JPY 11,880 1 次轉乘
  cancel cancel
  Nagoya
  車站
  timetable 時間表
  14:59
  16:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:40
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  18:42
  Utsunomiya
  車站
 5. 5
  14:43 - 20:30
  5h 47min JPY 158,860
  cancel cancel
  Nagoya
  14:43
  20:30
zoom bar parts