นาโกย่า → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
15:04 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  15:14 - 17:31
  2h 17min JPY 10,830 IC JPY 10,828 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  15:14
  16:54
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:07
  17:18
  茗荷谷
  車站
  1號口
  17:18
  17:21
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  17:24
  17:30
  共同印刷
  公車站
  17:30
  17:31
 2. 2
  15:14 - 17:35
  2h 21min JPY 10,730 IC JPY 10,728 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  15:14
  16:54
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:07
  17:18
  茗荷谷
  車站
  1號口
  17:18
  17:35
 3. 3
  15:14 - 17:40
  2h 26min JPY 10,770 IC JPY 10,770 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  15:14
  16:54
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:02
  17:23
  大塚(東京都)
  大塚(東京都)
  車站
  南口
  17:23
  17:27
  大冢站
  大塚駅前(東京都)
  公車站
  17:28
  17:38
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公車站
  17:38
  17:40
 4. 4
  15:31 - 17:57
  2h 26min JPY 10,980 IC JPY 10,968 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  15:31
  17:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:17
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  17:22
  三田(東京都)
  三田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  17:28
  17:45
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  17:45
  17:57
 5. 5
  15:04 - 19:28
  4h 24min JPY 131,970
  cancel cancel
zoom bar parts