นาโกย่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出發時間:
06:14 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:49 - 11:33
  4h 44min JPY 12,540 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:49
  08:16
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:23
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  09:11
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  11:07
  銚子
  車站
  11:07
  11:11
  銚子站
  銚子駅
  公車站
  6番のりば
  11:15
  11:29
  犬吠(千葉縣)
  犬吠(千葉県)
  公車站
  11:29
  11:33
 2. 2
  06:49 - 11:36
  4h 47min JPY 12,560 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:49
  08:16
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:23
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  09:11
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  11:07
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  11:35
  犬吠
  車站
  11:35
  11:36
 3. 3
  06:28 - 11:36
  5h 8min JPY 12,850 IC JPY 12,841 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:28
  08:06
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:17
  08:40
  船橋
  車站
  南口
  08:40
  08:46
  京成船橋
  車站
  東口
  timetable 時間表
  08:47
  09:31
  京成成田
  車站
  西口
  09:31
  09:39
  成田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  09:41
  10:56
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  11:35
  犬吠
  車站
  11:35
  11:36
 4. 4
  06:37 - 12:09
  5h 32min JPY 13,160 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  08:36
  東京
  車站
  八重洲中央口
  08:36
  08:51
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  09:20
  12:03
  犬吠埼
  公車站
  12:03
  12:09
 5. 5
  06:14 - 12:40
  6h 26min JPY 173,760
  cancel cancel
  นาโกย่า
  06:14
  12:40
zoom bar parts