นาโกย่า → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
07:39 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  07:51 - 12:25
  4h 34min JPY 17,550 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:51
  10:52
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  11:05
  11:18
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  11:22
  11:41
  直方
  車站
  timetable 時間表
  11:45
  12:00
  新飯塚
  車站
  西口
  12:00
  12:04
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  12:10
  12:21
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:21
  12:25
 2. 2
  08:16 - 12:37
  4h 21min JPY 28,610 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  08:16
  08:20
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  08:29
  08:53
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:25
  11:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  11:21
  11:30
  中洲川端
  車站
  3號口
  11:30
  11:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  11:37
  12:20
  堀池
  公車站
  12:20
  12:37
 3. 3
  08:16 - 12:42
  4h 26min JPY 28,610 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  08:16
  08:20
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  08:29
  08:53
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:25
  11:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  11:21
  11:30
  中洲川端
  車站
  3號口
  11:30
  11:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:38
  12:42
 4. 4
  08:11 - 12:42
  4h 31min JPY 18,980 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  08:11
  11:30
  博多
  車站
  timetable 時間表
  11:42
  11:45
  中洲川端
  車站
  3號口
  11:45
  11:52
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:38
  12:42
 5. 5
  07:39 - 16:25
  8h 46min JPY 270,510
  cancel cancel
  นาโกย่า
  07:39
  16:25
zoom bar parts