เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
13:54 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  21:51 - 12:57
  15h 6min JPY 85,120 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  21:51
  23:59
  博多
  車站
  timetable 時間表
  00:09
  00:14
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 2. 2
  20:33 - 12:57
  16h 24min JPY 97,600 5 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  20:33
  22:56
  西小倉
  車站
  timetable 時間表
  04:53
  06:14
  博多
  車站
  timetable 時間表
  06:20
  06:26
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:40
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 3. 3
  17:26 - 12:57
  19h 31min JPY 87,870 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  17:26
  17:48
  大神
  車站
  17:48
  17:53
  大神站前
  大神駅前
  公車站
  18:03
  18:51
  大分空港(バス)
  公車站
  18:51
  18:52
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  19:45
  21:20
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 4. 4
  14:02 - 12:57
  22h 55min JPY 93,790 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  14:02
  14:27
  杵築
  車站
  14:27
  14:30
  杵築站前
  杵築駅前
  公車站
  15:20
  16:02
  大分空港(バス)
  公車站
  16:02
  16:03
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  19:10
  20:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 5. 5
  13:54 - 23:01
  33h 7min JPY 687,080
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  13:54
  23:01
zoom bar parts