เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
05:12 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  07:05 - 13:52
  6h 47min JPY 44,550 IC JPY 44,542 5 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  東口
  07:05
  07:15
  別府北濱
  別府北浜
  公車站
  07:15
  08:00
  大分空港(バス)
  公車站
  08:00
  08:01
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  08:45
  10:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:15
  10:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  10:29
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:46
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:54
  11:02
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  13:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  13:35
  13:52
  直江津
  車站
  13:52
  13:52
 2. 2
  05:46 - 13:52
  8h 6min JPY 44,440 IC JPY 44,432 6 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  06:09
  杵築
  車站
  06:09
  06:12
  杵築站前
  杵築駅前
  公車站
  06:40
  07:22
  大分空港(バス)
  公車站
  07:22
  07:23
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  08:45
  10:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:15
  10:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  10:29
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:46
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:51
  11:04
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  13:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  13:35
  13:52
  直江津
  車站
  13:52
  13:52
 3. 3
  05:27 - 14:46
  9h 19min JPY 23,930 5 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:17
  11:09
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  11:13
  12:42
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:56
  13:58
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  14:46
  直江津
  車站
  14:46
  14:46
 4. 4
  05:27 - 14:46
  9h 19min JPY 24,690 5 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  11:15
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  11:25
  12:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:56
  13:58
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  14:46
  直江津
  車站
  14:46
  14:46
 5. 5
  05:12 - 17:53
  12h 41min JPY 324,620
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  05:12
  17:53
zoom bar parts