ไมบาระ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出發時間:
06:21 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  07:17 - 13:18
  6h 1min JPY 47,590 4 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:17
  07:42
  名古屋
  車站
  廣小路口
  07:42
  07:56
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  timetable 時間表
  08:00
  08:39
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:35
  11:20
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  11:42
  12:20
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  12:28
  13:10
  南小樽
  車站
  13:10
  13:18
 2. 2
  06:27 - 13:18
  6h 51min JPY 45,950 4 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:27
  07:50
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  08:39
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:35
  11:20
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  11:42
  12:20
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  12:28
  13:10
  南小樽
  車站
  13:10
  13:18
 3. 3
  06:46 - 13:25
  6h 39min JPY 45,950 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:46
  08:09
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  08:29
  08:53
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:35
  11:20
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:06
  13:17
  南小樽
  車站
  13:17
  13:25
 4. 4
  06:27 - 13:25
  6h 58min JPY 45,950 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:27
  07:50
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  08:39
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:35
  11:20
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:06
  13:17
  南小樽
  車站
  13:17
  13:25
 5. 5
  06:21 - 03:16
  20h 55min JPY 496,980
  cancel cancel
zoom bar parts