ไมบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出發時間:
17:14 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:57
  20:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:24
  21:21
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  21:37
  22:41
  水上
  車站
  22:41
  23:20
 2. 2
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:57
  20:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:36
  21:26
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  21:37
  22:41
  水上
  車站
  22:41
  23:20
 3. 3
  17:46 - 00:48
  7h 2min JPY 13,970 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:46
  18:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  19:06
  20:38
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:50
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  22:50
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  23:05
  00:09
  水上
  車站
  00:09
  00:48
 4. 4
  17:33 - 00:48
  7h 15min JPY 14,410 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:33
  20:40
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:50
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  22:50
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  23:05
  00:09
  水上
  車站
  00:09
  00:48
 5. 5
  17:14 - 22:50
  5h 36min JPY 174,340
  cancel cancel
zoom bar parts