ไมบาระ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

出發時間:
16:54 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  17:33 - 22:09
  4h 36min JPY 14,410 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:33
  18:02
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  18:06
  19:38
  品川
  車站
  timetable 時間表
  19:45
  21:07
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  21:17
  22:05
  山方宿
  車站
  22:05
  22:09
 2. 2
  16:57 - 22:09
  5h 12min JPY 14,410 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:57
  19:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  19:15
  20:51
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  21:17
  22:05
  山方宿
  車站
  22:05
  22:09
 3. 3
  16:57 - 22:09
  5h 12min JPY 14,410 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:57
  19:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:53
  21:07
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  21:17
  22:05
  山方宿
  車站
  22:05
  22:09
 4. 4
  18:33 - 23:19
  4h 46min JPY 14,410 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  18:33
  19:02
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  19:06
  20:38
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:45
  22:10
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  23:15
  山方宿
  車站
  23:15
  23:19
 5. 5
  16:54 - 23:42
  6h 48min JPY 219,760
  cancel cancel
  ไมบาระ
  16:54
  23:42
zoom bar parts