ไมบาระ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

出發時間:
16:47 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  16:53 - 20:45
  3h 52min JPY 12,480 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:53
  17:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  17:23
  18:58
  廣島
  広島
  車站
  南口
  18:58
  19:06
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  13番のりば
  19:24
  19:39
  廣島東IC
  広島東インター
  公車站
  19:39
  20:45
 2. 2
  16:53 - 20:47
  3h 54min JPY 12,480 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:53
  17:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  17:23
  18:58
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  18:58
  19:03
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  19:14
  19:42
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  19:42
  20:47
 3. 3
  16:47 - 21:25
  4h 38min JPY 12,030 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:47
  18:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:18
  19:47
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  19:47
  19:52
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  19:56
  20:20
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  20:20
  21:25
 4. 4
  17:17 - 21:40
  4h 23min JPY 12,030 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:17
  18:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  18:23
  19:58
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  19:58
  20:03
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  20:11
  20:35
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  20:35
  21:40
 5. 5
  16:47 - 21:47
  5h 0min JPY 169,580
  cancel cancel
zoom bar parts