ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
21:42 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  21:56 - 04:02
  6h 6min JPY 9,420 IC JPY 9,418 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  21:56
  23:22
  上野
  車站
  timetable 時間表
  23:35
  23:46
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  23:56
  00:43
  筑波
  つくば
  車站
  A1口
  00:43
  04:02
 2. 2
  21:56 - 04:02
  6h 6min JPY 9,590 IC JPY 9,586 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  21:56
  23:22
  上野
  車站
  timetable 時間表
  23:37
  23:46
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  23:56
  00:43
  筑波
  つくば
  車站
  A1口
  00:43
  04:02
 3. 3
  21:56 - 04:02
  6h 6min JPY 9,210 IC JPY 9,208 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  21:56
  23:03
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  23:22
  23:34
  南浦和
  車站
  timetable 時間表
  23:38
  00:04
  南流山
  車站
  timetable 時間表
  00:10
  00:43
  筑波
  つくば
  車站
  A1口
  00:43
  04:02
 4. 4
  22:10 - 07:40
  9h 30min JPY 9,750 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  22:10
  23:18
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  23:31
  23:57
  上野
  車站
  timetable 時間表
  05:11
  06:13
  土浦
  車站
  西口
  06:13
  06:16
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  06:20
  06:48
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  06:48
  07:40
 5. 5
  21:42 - 00:38
  2h 56min JPY 104,020
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  21:42
  00:38
zoom bar parts