ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
08:35 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:42 - 14:56
  6h 14min JPY 10,570 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  08:42
  09:58
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:12
  10:48
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:00
  12:23
  甲府
  車站
  北口
  12:23
  12:26
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公車站
  1番のりば
  12:47
  13:08
  新井入口(山梨縣)
  新井入口(山梨県)
  公車站
  13:08
  14:56
 2. 2
  09:16 - 15:16
  6h 0min JPY 10,730 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  10:22
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:31
  11:07
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  12:59
  甲府
  車站
  南口
  12:59
  13:04
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:20
  13:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  13:49
  15:16
 3. 3
  09:16 - 15:16
  6h 0min JPY 10,730 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  10:22
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  11:21
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  12:59
  甲府
  車站
  南口
  12:59
  13:04
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:20
  13:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  13:49
  15:16
 4. 4
  09:16 - 15:16
  6h 0min JPY 10,730 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  09:16
  10:22
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:42
  11:14
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  12:59
  甲府
  車站
  南口
  12:59
  13:04
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:20
  13:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  13:49
  15:16
 5. 5
  08:35 - 13:36
  5h 1min JPY 170,280
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  08:35
  13:36
zoom bar parts