ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → สตูดิโอAN

出發時間:
12:47 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  12:51 - 18:31
  5h 40min JPY 50,240 IC JPY 50,232 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  12:51
  14:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:37
  14:44
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:53
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  15:08
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  15:08
  15:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  15:50
  17:50
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:10
  18:24
  赤坂(福岡縣)
  赤坂(福岡県)
  車站
  5號口
  18:24
  18:31
 2. 2
  13:43 - 19:05
  5h 22min JPY 50,650 IC JPY 50,645 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  13:43
  14:17
  白石(宮城縣)
  白石(宮城県)
  車站
  timetable 時間表
  14:24
  14:58
  名取
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:17
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  16:05
  18:20
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:45
  18:58
  赤坂(福岡縣)
  赤坂(福岡県)
  車站
  5號口
  18:58
  19:05
 3. 3
  14:37 - 19:19
  4h 42min JPY 51,870 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  14:37
  15:04
  仙台
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  15:55
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  16:20
  18:35
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:58
  19:12
  赤坂(福岡縣)
  赤坂(福岡県)
  車站
  5號口
  19:12
  19:19
 4. 4
  13:43 - 19:19
  5h 36min JPY 49,650 IC JPY 49,645 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  13:43
  14:17
  白石(宮城縣)
  白石(宮城県)
  車站
  timetable 時間表
  14:24
  14:58
  名取
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:17
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  16:20
  18:35
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:58
  19:12
  赤坂(福岡縣)
  赤坂(福岡県)
  車站
  5號口
  19:12
  19:19
 5. 5
  12:47 - 04:25
  15h 38min JPY 573,620
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  12:47
  04:25
zoom bar parts