ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出發時間:
13:16 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  14:38 - 19:07
  4h 29min JPY 53,230 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  14:38
  15:04
  仙台
  車站
  timetable 時間表
  15:14
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  15:31
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  15:55
  17:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:00
  筑前前原
  車站
  北口
  19:00
  19:07
 2. 2
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 50,010 IC JPY 50,005 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  14:54
  名取
  車站
  timetable 時間表
  15:01
  15:11
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  15:45
  17:50
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:00
  筑前前原
  車站
  北口
  19:00
  19:07
 3. 3
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 51,010 IC JPY 51,005 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  14:54
  名取
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  15:31
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  15:55
  17:55
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:20
  直達車
  待在同一台車上
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  19:00
  筑前前原
  車站
  北口
  19:00
  19:07
 4. 4
  13:45 - 19:07
  5h 22min JPY 50,010 IC JPY 50,005 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  14:54
  名取
  車站
  timetable 時間表
  15:01
  15:11
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  15:45
  17:50
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  18:10
  18:35
  姪濱Store前
  姪浜
  車站
  timetable 時間表
  18:46
  19:00
  筑前前原
  車站
  北口
  19:00
  19:07
 5. 5
  13:16 - 05:14
  15h 58min JPY 470,600
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  13:16
  05:14
zoom bar parts