โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
05:48 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  05:49 - 06:09
  20min JPY 210 IC JPY 180 無轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  正面口
  05:49
  05:54
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  05:57
  06:03
  諏訪川原
  車站
  06:03
  06:09
 2. 2
  05:49 - 06:09
  20min JPY 210 IC JPY 180 無轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  正面口
  05:49
  05:54
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  05:57
  06:02
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  06:02
  06:09
 3. 3
  05:48 - 06:12
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  正面口
  05:48
  06:12
 4. 4
  06:05 - 06:25
  20min JPY 210 IC JPY 180 無轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  正面口
  06:05
  06:10
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:19
  諏訪川原
  車站
  06:19
  06:25
 5. 5
  05:48 - 05:54
  6min JPY 820
  cancel cancel
  โทยามะ
  05:48
  05:54
zoom bar parts