โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
06:43 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  08:07 - 13:41
  5h 34min JPY 6,920 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  08:07
  08:53
  長野
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:51
  松本
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  11:10
  甲府
  車站
  南口
  11:10
  11:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  12:14
  13:41
 2. 2
  07:47 - 13:41
  5h 54min JPY 10,550 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  07:47
  08:50
  長野
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:51
  松本
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  11:10
  甲府
  車站
  南口
  11:10
  11:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  12:14
  13:41
 3. 3
  07:19 - 13:41
  6h 22min JPY 12,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  07:19
  08:05
  長野
  車站
  timetable 時間表
  08:16
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  09:36
  松本
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  11:10
  甲府
  車站
  南口
  11:10
  11:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  12:14
  13:41
 4. 4
  07:19 - 13:41
  6h 22min JPY 11,500 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  07:19
  08:05
  長野
  車站
  timetable 時間表
  08:16
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  09:36
  松本
  車站
  timetable 時間表
  09:39
  直達車
  待在同一台車上
  鹽尻
  塩尻
  車站
  10:31
  茅野
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:10
  甲府
  車站
  南口
  11:10
  11:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  12:14
  13:41
 5. 5
  06:43 - 11:01
  4h 18min JPY 94,630
  cancel cancel
  โทยามะ
  06:43
  11:01
zoom bar parts