โทยามะ → ฮาเอโนะซากิ

出發時間:
05:59 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  06:12 - 14:32
  8h 20min JPY 23,110 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:12
  06:35
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:45
  08:55
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  11:51
  博多
  車站
  timetable 時間表
  12:31
  14:11
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  14:25
  14:32
  南風崎
  車站
  14:32
  14:32
 2. 2
  06:12 - 14:32
  8h 20min JPY 22,680 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:12
  06:35
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:45
  09:18
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  12:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  12:31
  14:11
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  14:25
  14:32
  南風崎
  車站
  14:32
  14:32
 3. 3
  09:26 - 16:13
  6h 47min JPY 69,870 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  正面口
  09:26
  09:30
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  09:30
  09:54
  富山空港(バス)
  公車站
  09:54
  09:56
  富山機場
  富山空港
  機場
  timetable 時間表
  10:35
  11:40
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:30
  14:25
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  14:30
  14:33
  長崎空港(バス)
  公車站
  14:55
  15:54
  豪斯登堡(巴士)
  ハウステンボス(バス)
  公車站
  4番のりば
  15:54
  16:13
 4. 4
  06:30 - 16:38
  10h 8min JPY 22,940 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  07:30
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  09:10
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  09:23
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  11:32
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:06
  14:56
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  15:03
  16:25
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  車站
  西口
  16:25
  16:38
 5. 5
  05:59 - 18:05
  12h 6min JPY 433,320
  cancel cancel
  โทยามะ
  05:59
  18:05
zoom bar parts