ชินากาว่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
02:25 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  07:05 - 11:11
  4h 6min JPY 2,910 IC JPY 2,910 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  07:05
  07:07
  大崎
  車站
  timetable 時間表
  07:10
  07:21
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:08
  甲府
  車站
  南口
  09:08
  09:13
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 2. 2
  05:48 - 11:11
  5h 23min JPY 2,910 IC JPY 2,910 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  05:48
  06:07
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  06:12
  07:04
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  07:07
  08:38
  甲府
  車站
  南口
  08:38
  08:43
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 3. 3
  05:30 - 11:11
  5h 41min JPY 2,660 IC JPY 2,653 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  05:30
  05:42
  澀谷
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  05:53
  06:03
  明大前
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  直達車
  待在同一台車上
  北野(東京都)
  北野(東京都)
  車站
  06:54
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  07:07
  08:38
  甲府
  車站
  南口
  08:38
  08:43
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 4. 4
  05:15 - 11:11
  5h 56min JPY 3,110 IC JPY 3,110 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  05:15
  05:35
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  05:44
  06:37
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:43
  08:20
  龍王
  竜王
  車站
  南口
  08:20
  08:23
  龍王站(甲斐市)
  竜王駅(甲斐市)
  公車站
  08:55
  09:44
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  09:44
  11:11
 5. 5
  02:25 - 04:35
  2h 10min JPY 62,170
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  02:25
  04:35
zoom bar parts