ชินากาว่า → โกกุรากุ กะหรื่

出發時間:
09:10 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:11 - 10:09
  58min JPY 910 IC JPY 904 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:41
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  10:00
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  10:00
  10:04
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  10:04
  10:08
  笹目(神奈川県)
  公車站
  10:08
  10:09
 2. 2
  09:11 - 10:09
  58min JPY 910 IC JPY 904 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:47
  大船
  車站
  timetable 時間表
  09:54
  10:00
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  10:00
  10:04
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  10:04
  10:08
  笹目(神奈川県)
  公車站
  10:08
  10:09
 3. 3
  09:11 - 10:12
  1h 1min JPY 730 IC JPY 726 1 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:41
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  10:00
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  10:00
  10:12
 4. 4
  09:21 - 10:21
  1h 0min JPY 730 IC JPY 726 無轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  10:09
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  10:09
  10:21
 5. 5
  09:10 - 10:19
  1h 9min JPY 20,820
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  09:10
  10:19
zoom bar parts