ฮิเมจิ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
03:47 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:00 - 10:46
  4h 46min JPY 15,580 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:46
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:59
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  10:33
  10:46
  直江津
  車站
  10:46
  10:46
 2. 2
  05:19 - 12:54
  7h 35min JPY 12,670 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  05:19
  08:45
  米原
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  10:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  10:56
  11:45
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  12:54
  直江津
  車站
  12:54
  12:54
 3. 3
  05:45 - 14:03
  8h 18min JPY 12,250 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  05:45
  07:19
  京都
  車站
  timetable 時間表
  07:29
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  09:38
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  10:09
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  12:12
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  12:47
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  14:03
  直江津
  車站
  14:03
  14:03
 4. 4
  03:47 - 10:08
  6h 21min JPY 224,770
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  03:47
  10:08
zoom bar parts