ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ซึทาญ่า

出發時間:
17:00 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  17:33 - 23:02
  5h 29min JPY 12,520 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  17:33
  17:51
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  18:02
  20:06
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  20:17
  22:49
  高山
  車站
  東口
  22:49
  23:02
 2. 2
  17:54 - 23:30
  5h 36min JPY 11,990 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  18:10
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  18:35
  20:37
  名古屋
  車站
  太閤通口
  20:37
  20:45
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  20:45
  23:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  23:20
  23:30
 3. 3
  17:13 - 23:30
  6h 17min JPY 11,990 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  17:13
  17:32
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  18:02
  20:06
  名古屋
  車站
  太閤通口
  20:06
  20:14
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  20:45
  23:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  23:20
  23:30
 4. 4
  17:13 - 23:30
  6h 17min JPY 11,990 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  17:13
  17:32
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  17:40
  18:03
  熱海
  車站
  timetable 時間表
  18:40
  20:01
  名古屋
  車站
  太閤通口
  20:01
  20:09
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  20:45
  23:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  23:20
  23:30
 5. 5
  17:00 - 21:27
  4h 27min JPY 113,820
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  17:00
  21:27
zoom bar parts