ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出發時間:
11:14 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:10 - 15:28
  3h 18min JPY 5,610 IC JPY 5,604 7 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  12:28
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  12:39
  13:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  13:31
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  13:37
  14:01
  立川
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:37
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:40
  14:55
  御岳
  御嶽
  車站
  14:55
  14:58
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  15:02
  15:12
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  15:12
  15:19
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:21
  15:27
  御岳山
  車站
  15:27
  15:28
 2. 2
  11:34 - 15:28
  3h 54min JPY 3,490 IC JPY 3,471 6 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  11:34
  直達車
  待在同一台車上
  小田原
  車站
  12:17
  本厚木
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  13:09
  登戶
  登戸
  車站
  timetable 時間表
  13:15
  13:47
  立川
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:37
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:40
  14:55
  御岳
  御嶽
  車站
  14:55
  14:58
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  15:02
  15:12
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  15:12
  15:19
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:21
  15:27
  御岳山
  車站
  15:27
  15:28
 3. 3
  11:25 - 15:28
  4h 3min JPY 3,050 IC JPY 3,030 6 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  11:25
  11:41
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  直達車
  待在同一台車上
  新松田
  車站
  13:29
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  13:37
  13:56
  國分寺
  国分寺
  車站
  timetable 時間表
  13:58
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  14:37
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:40
  14:55
  御岳
  御嶽
  車站
  14:55
  14:58
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  15:02
  15:12
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  15:12
  15:19
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:21
  15:27
  御岳山
  車站
  15:27
  15:28
 4. 4
  11:25 - 15:28
  4h 3min JPY 2,770 IC JPY 2,751 6 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  11:25
  11:41
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  直達車
  待在同一台車上
  新松田
  車站
  13:12
  登戶
  登戸
  車站
  timetable 時間表
  13:27
  13:56
  立川
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:37
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:40
  14:55
  御岳
  御嶽
  車站
  14:55
  14:58
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  15:02
  15:12
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  15:12
  15:19
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:21
  15:27
  御岳山
  車站
  15:27
  15:28
 5. 5
  11:14 - 12:47
  1h 33min JPY 37,860
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  11:14
  12:47
zoom bar parts