ฮาโกเน่ยุโมโตะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出發時間:
08:52 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:38 - 13:09
  3h 31min JPY 13,320 5 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  09:53
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  10:07
  11:14
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  11:17
  12:06
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:22
  梅田(大阪Metro地鐵)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  12:22
  12:29
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  timetable 時間表
  12:31
  12:46
  武庫之荘
  車站
  北口
  12:46
  12:50
  阪急武庫之荘(北)
  阪急武庫之荘〔北〕
  公車站
  3のりば
  12:55
  13:06
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  13:06
  13:09
 2. 2
  09:38 - 13:09
  3h 31min JPY 13,090 5 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  09:53
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  10:07
  11:14
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  11:17
  12:06
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:14
  12:18
  大阪
  車站
  12:18
  12:28
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  timetable 時間表
  12:31
  12:46
  武庫之荘
  車站
  北口
  12:46
  12:50
  阪急武庫之荘(北)
  阪急武庫之荘〔北〕
  公車站
  3のりば
  12:55
  13:06
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  13:06
  13:09
 3. 3
  09:38 - 13:32
  3h 54min JPY 13,180 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  09:53
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  10:07
  12:27
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:38
  直達車
  待在同一台車上
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  13:01
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  北口
  13:01
  13:04
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  4番乗り場
  13:12
  13:29
  大樋橋
  公車站
  13:29
  13:32
 4. 4
  09:38 - 13:34
  3h 56min JPY 13,180 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  09:53
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  10:07
  12:27
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:38
  直達車
  待在同一台車上
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  13:01
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  西口
  13:01
  13:04
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  3番乗り場
  13:12
  13:31
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  13:31
  13:34
 5. 5
  08:52 - 14:04
  5h 12min JPY 166,260
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  08:52
  14:04
zoom bar parts