ฮาโกดาเตะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

出發時間:
15:31 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  16:55 - 22:20
  5h 25min JPY 10,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  車站
  timetable 時間表
  16:55
  17:14
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  17:26
  18:23
  新青森
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  19:07
  弘前
  車站
  timetable 時間表
  19:20
  20:59
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  21:34
  21:38
  能代
  車站
  21:38
  22:20
 2. 2
  15:45 - 22:20
  6h 35min JPY 10,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  車站
  timetable 時間表
  15:45
  16:07
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  16:20
  17:20
  新青森
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  19:07
  弘前
  車站
  timetable 時間表
  19:20
  20:59
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  21:34
  21:38
  能代
  車站
  21:38
  22:20
 3. 3
  19:06 - 07:14
  12h 8min JPY 18,310 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  車站
  timetable 時間表
  19:06
  19:25
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  19:41
  21:45
  盛岡
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  23:53
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  05:23
  06:25
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  06:27
  06:32
  能代
  車站
  06:32
  07:14
 4. 4
  20:06 - 07:40
  11h 34min JPY 10,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  車站
  timetable 時間表
  20:06
  20:28
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  20:43
  21:45
  新青森
  車站
  timetable 時間表
  21:53
  23:12
  大館
  車站
  timetable 時間表
  06:10
  06:48
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  06:54
  06:58
  能代
  車站
  06:58
  07:40
 5. 5
  15:31 - 22:28
  6h 57min JPY 76,030
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  15:31
  22:28
zoom bar parts