ฮาคาตะ → วาคายามะ

出發時間:
11:09 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  11:57 - 15:25
  3h 28min JPY 21,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  11:57
  12:02
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  12:40
  13:50
  關西機場
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  14:32
  14:46
  日根野
  車站
  timetable 時間表
  14:51
  15:25
 2. 2
  11:15 - 15:37
  4h 22min JPY 15,900 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  13:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:56
  14:19
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  14:25
  15:37
 3. 3
  12:39 - 16:16
  3h 37min JPY 15,790 1 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  12:39
  15:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:16
 4. 4
  12:10 - 16:16
  4h 6min JPY 15,790 1 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  14:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  16:16
 5. 5
  11:09 - 19:21
  8h 12min JPY 192,460
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  11:09
  19:21
zoom bar parts