ฮาคาตะ → มัตสึเอะ

出發時間:
00:36 04/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:35 - 09:13
  2h 38min JPY 29,610 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:35
  06:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  07:15
  08:20
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  08:25
  08:28
  出雲空港(バス)
  公車站
  08:35
  09:10
  松江站
  松江駅
  公車站
  09:10
  09:13
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 2. 2
  06:39 - 11:26
  4h 47min JPY 12,570 1 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:39
  07:45
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  07:45
  07:52
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  3番のりば
  08:10
  11:23
  松江站
  松江駅
  公車站
  11:23
  11:26
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 3. 3
  06:18 - 11:26
  5h 8min JPY 12,570 1 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:41
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  07:41
  07:48
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  3番のりば
  08:10
  11:23
  松江站
  松江駅
  公車站
  11:23
  11:26
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 4. 4
  07:54 - 12:35
  4h 41min JPY 10,670 1 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:54
  08:28
  新山口
  車站
  timetable 時間表
  08:52
  12:35
 5. 5
  00:36 - 05:49
  5h 13min JPY 141,140
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  00:36
  05:49
zoom bar parts