ฮาคาตะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

出發時間:
01:45 06/15, 2021
cancel
 1. 1
  06:39 - 13:32
  6h 53min JPY 17,690 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:39
  08:21
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:52
  11:21
  後免
  車站
  timetable 時間表
  11:43
  12:26
  安藝
  安芸
  車站
  timetable 時間表
  12:37
  12:57
  奈半利
  車站
  12:57
  12:59
  奈半利站
  奈半利駅
  公車站
  13:06
  13:32
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  13:32
  13:32
 2. 2
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 18,190 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:57
  岡山
  車站
  西口
  07:57
  08:05
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  26番のりば
  08:20
  10:46
  高知站
  高知駅
  公車站
  10:46
  10:52
  高知
  車站
  北口
  timetable 時間表
  11:16
  直達車
  待在同一台車上
  後免
  車站
  12:22
  球場前(高知縣)
  球場前(高知県)
  車站
  12:22
  12:25
  安藝營業所
  安芸営業所
  公車站
  12:30
  13:32
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  13:32
  13:32
 3. 3
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 18,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:57
  岡山
  車站
  西口
  07:57
  08:05
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  26番のりば
  08:20
  10:46
  高知站
  高知駅
  公車站
  10:46
  10:52
  高知
  車站
  北口
  timetable 時間表
  11:16
  直達車
  待在同一台車上
  後免
  車站
  12:26
  安藝
  安芸
  車站
  12:26
  12:31
  安藝站
  安芸駅
  公車站
  12:40
  13:32
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  13:32
  13:32
 4. 4
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 17,980 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:57
  岡山
  車站
  西口
  07:57
  08:05
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  26番のりば
  08:20
  10:46
  高知站
  高知駅
  公車站
  10:46
  10:52
  高知
  車站
  北口
  timetable 時間表
  11:16
  直達車
  待在同一台車上
  後免
  車站
  12:26
  安藝
  安芸
  車站
  timetable 時間表
  12:37
  12:57
  奈半利
  車站
  12:57
  12:59
  奈半利站
  奈半利駅
  公車站
  13:06
  13:32
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  13:32
  13:32
 5. 5
  01:45 - 09:43
  7h 58min JPY 207,120
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  01:45
  09:43
zoom bar parts