อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

出發時間:
00:07 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  05:53 - 09:34
  3h 41min JPY 39,930 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  2號口
  05:53
  05:57
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  大阪駅方面出口
  timetable 時間表
  06:00
  06:19
  螢池
  蛍池
  車站
  timetable 時間表
  06:23
  06:26
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:30
  花卷機場(機場)(空運)
  花巻空港(空路)
  機場
  08:35
  09:34
 2. 2
  05:53 - 09:35
  3h 42min JPY 40,230 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  2號口
  05:53
  05:57
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  大阪駅方面出口
  timetable 時間表
  06:00
  06:19
  螢池
  蛍池
  車站
  timetable 時間表
  06:23
  06:26
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:30
  花卷機場(機場)(空運)
  花巻空港(空路)
  機場
  08:35
  08:40
  花卷機場(機場)(巴士)
  花巻空港(バス)
  公車站
  2番のりば
  09:00
  09:07
  花卷機場(機場)站
  花巻空港駅
  公車站
  09:07
  09:35
 3. 3
  05:43 - 09:35
  3h 52min JPY 40,450 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  14番口
  05:43
  05:50
  大阪丸大厦
  大阪マルビル
  公車站
  05:50
  06:25
  大阪國際機場(北候機樓)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  公車站
  06:25
  06:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:30
  花卷機場(機場)(空運)
  花巻空港(空路)
  機場
  08:35
  08:40
  花卷機場(機場)(巴士)
  花巻空港(バス)
  公車站
  2番のりば
  09:00
  09:07
  花卷機場(機場)站
  花巻空港駅
  公車站
  09:07
  09:35
 4. 4
  05:43 - 09:35
  3h 52min JPY 40,450 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  14番口
  05:43
  05:50
  大阪丸大厦
  大阪マルビル
  公車站
  05:50
  06:20
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  06:20
  06:26
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:30
  花卷機場(機場)(空運)
  花巻空港(空路)
  機場
  08:35
  08:40
  花卷機場(機場)(巴士)
  花巻空港(バス)
  公車站
  2番のりば
  09:00
  09:07
  花卷機場(機場)站
  花巻空港駅
  公車站
  09:07
  09:35
 5. 5
  00:07 - 11:40
  11h 33min JPY 425,870
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  00:07
  11:40
zoom bar parts