อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出發時間:
03:20 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  05:38 - 11:17
  5h 39min JPY 15,020 6 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  8號口
  05:38
  05:43
  大阪
  車站
  御堂筋南口
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:05
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  08:11
  08:59
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:27
  拜島
  拝島
  車站
  timetable 時間表
  09:41
  10:00
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  10:25
  御岳
  御嶽
  車站
  10:25
  11:08
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  11:16
  御岳山
  車站
  11:16
  11:17
 2. 2
  05:38 - 11:17
  5h 39min JPY 15,020 6 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  8號口
  05:38
  05:43
  大阪
  車站
  御堂筋南口
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  08:08
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  08:17
  09:05
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:27
  拜島
  拝島
  車站
  timetable 時間表
  09:31
  09:49
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  10:25
  御岳
  御嶽
  車站
  10:25
  11:08
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  11:16
  御岳山
  車站
  11:16
  11:17
 3. 3
  05:37 - 11:17
  5h 40min JPY 15,580 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  timetable 時間表
  05:37
  05:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:23
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  10:00
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  10:25
  御岳
  御嶽
  車站
  10:25
  11:08
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  11:16
  御岳山
  車站
  11:16
  11:17
 4. 4
  05:37 - 11:17
  5h 40min JPY 15,870 IC JPY 15,864 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  timetable 時間表
  05:37
  05:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:23
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  10:00
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  10:10
  10:25
  御岳
  御嶽
  車站
  10:25
  10:28
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  10:40
  10:50
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  10:50
  10:57
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  11:16
  御岳山
  車站
  11:16
  11:17
 5. 5
  03:20 - 09:37
  6h 17min JPY 217,310
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  03:20
  09:37
zoom bar parts