อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
00:05 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  00:22 - 08:36
  8h 14min JPY 11,850 1 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  3-A口
  00:22
  00:28
  大阪
  車站
  御堂筋北口
  timetable 時間表
  00:33
  05:09
  富士
  車站
  timetable 時間表
  05:19
  07:56
  南甲府
  車站
  07:56
  08:36
 2. 2
  00:22 - 08:38
  8h 16min JPY 12,070 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  3-A口
  00:22
  00:28
  大阪
  車站
  御堂筋北口
  timetable 時間表
  00:33
  05:09
  富士
  車站
  timetable 時間表
  05:19
  08:03
  善光寺
  車站
  08:03
  08:05
  善光寺(山梨縣)
  善光寺(山梨県)
  公車站
  08:19
  08:23
  甲運松原
  公車站
  08:23
  08:38
 3. 3
  00:22 - 09:35
  9h 13min JPY 12,160 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  3-A口
  00:22
  00:28
  大阪
  車站
  御堂筋北口
  timetable 時間表
  00:33
  05:09
  富士
  車站
  timetable 時間表
  05:19
  08:09
  甲府
  車站
  南口
  08:09
  08:14
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  09:10
  09:30
  上阿原車庫
  公車站
  09:30
  09:35
 4. 4
  05:37 - 11:00
  5h 23min JPY 11,360 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  3-A口
  05:37
  05:43
  大阪
  車站
  御堂筋北口
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:48
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  07:00
  08:57
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  09:18
  10:25
  石和溫泉
  石和温泉
  車站
  南口
  10:25
  10:27
  石和溫泉站
  石和温泉駅
  公車站
  10:37
  10:45
  甲運松原
  公車站
  10:45
  11:00
 5. 5
  00:05 - 05:08
  5h 3min JPY 183,490
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  00:05
  05:08
zoom bar parts