อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
02:17 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:37 - 08:32
  2h 55min JPY 10,550 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  3-A口
  05:37
  05:43
  大阪
  車站
  御堂筋北口
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:25
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  08:18
  寺家
  車站
  08:18
  08:32
 2. 2
  05:47 - 08:44
  2h 57min JPY 9,130 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  timetable 時間表
  05:47
  05:53
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  07:30
  三原
  車站
  timetable 時間表
  07:51
  08:30
  寺家
  車站
  08:30
  08:44
 3. 3
  05:47 - 08:45
  2h 58min JPY 9,290 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  timetable 時間表
  05:47
  05:53
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  07:30
  三原
  車站
  timetable 時間表
  07:51
  08:30
  寺家
  車站
  08:30
  08:33
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  08:42
  08:43
  友待橋
  公車站
  08:43
  08:45
 4. 4
  05:37 - 08:47
  3h 10min JPY 11,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  timetable 時間表
  05:37
  05:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:25
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  08:14
  八本松
  車站
  南口
  08:14
  08:18
  八本松
  八本松駅
  公車站
  08:31
  08:45
  友待橋
  公車站
  08:45
  08:47
 5. 5
  02:17 - 05:53
  3h 36min JPY 127,520
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  02:17
  05:53
zoom bar parts