นิกโก → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
11:10 11/26, 2020
cancel
 1. 1
  11:24 - 15:59
  4h 35min JPY 10,250 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  12:05
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  12:36
  13:41
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  13:50
  15:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  15:44
  15:59
  直江津
  車站
  15:59
  15:59
 2. 2
  11:15 - 15:59
  4h 44min JPY 8,150 IC JPY 8,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  11:15
  11:23
  東武日光
  車站
  timetable 時間表
  11:27
  12:06
  栃木
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  13:50
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  14:16
  15:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  15:44
  15:59
  直江津
  車站
  15:59
  15:59
 3. 3
  11:15 - 16:36
  5h 21min JPY 7,030 IC JPY 7,030 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  11:15
  11:23
  東武日光
  車站
  timetable 時間表
  11:27
  12:06
  栃木
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  13:50
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  15:00
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  15:13
  15:35
  六日町
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  16:36
  直江津
  車站
  16:36
  16:36
 4. 4
  12:52 - 21:40
  8h 48min JPY 4,830 IC JPY 4,830 5 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  12:52
  13:00
  東武日光
  車站
  timetable 時間表
  13:03
  13:59
  新栃木
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:03
  栃木
  車站
  timetable 時間表
  14:13
  15:36
  新前橋
  車站
  timetable 時間表
  15:41
  16:35
  水上
  車站
  timetable 時間表
  17:49
  19:08
  六日町
  車站
  timetable 時間表
  19:13
  20:03
  犀瀉
  犀潟
  車站
  20:03
  21:40
 5. 5
  11:10 - 15:06
  3h 56min JPY 71,260
  cancel cancel
  นิกโก
  11:10
  15:06
zoom bar parts