นิกโก → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
09:34 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  09:38 - 15:27
  5h 49min JPY 17,300 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  10:20
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:33
  13:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  14:01
  14:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  14:31
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:27
 2. 2
  10:29 - 16:52
  6h 23min JPY 16,920 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  10:29
  11:10
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  11:35
  12:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:33
  14:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  15:01
  15:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  15:25
  16:52
 3. 3
  11:24 - 17:59
  6h 35min JPY 17,300 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  12:05
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  12:35
  13:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  15:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  16:01
  16:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  16:25
  16:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  17:02
  17:18
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  17:18
  17:59
 4. 4
  09:38 - 17:59
  8h 21min JPY 14,350 6 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  10:20
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  10:45
  12:36
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:51
  14:31
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  16:09
  米原
  車站
  timetable 時間表
  16:27
  16:36
  長濱
  長浜
  車站
  timetable 時間表
  16:39
  16:54
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  16:54
  16:56
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  17:02
  17:18
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  17:18
  17:59
 5. 5
  09:34 - 16:09
  6h 35min JPY 183,960
  cancel cancel
  นิกโก
  09:34
  16:09
zoom bar parts