สนามบินนะฮะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

出發時間:
18:08 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  19:10 - 07:28
  12h 18min JPY 56,810 IC JPY 56,800 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  19:10
  21:40
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:45
  21:55
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  22:08
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  22:30
  品川
  車站
  timetable 時間表
  22:36
  22:50
  東京
  車站
  八重洲南口
  22:50
  23:05
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  23:10
  06:45
  天童站東口
  天童駅東口
  公車站
  06:45
  06:48
  天童站前
  天童駅前
  公車站
  1番のりば
  07:15
  07:20
  東芳賀
  公車站
  07:20
  07:28
 2. 2
  19:10 - 07:28
  12h 18min JPY 56,810 IC JPY 56,800 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  19:10
  21:40
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:45
  21:55
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  21:59
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  22:15
  品川
  車站
  timetable 時間表
  22:32
  22:39
  東京
  車站
  八重洲南口
  22:39
  22:54
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  23:10
  06:45
  天童站東口
  天童駅東口
  公車站
  06:45
  06:48
  天童站前
  天童駅前
  公車站
  1番のりば
  07:15
  07:20
  東芳賀
  公車站
  07:20
  07:28
 3. 3
  18:35 - 07:28
  12h 53min JPY 56,810 IC JPY 56,800 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  18:35
  21:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:10
  21:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  21:21
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  21:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  21:50
  21:58
  東京
  車站
  八重洲南口
  21:58
  22:13
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  23:10
  06:45
  天童站東口
  天童駅東口
  公車站
  06:45
  06:48
  天童站前
  天童駅前
  公車站
  1番のりば
  07:15
  07:20
  東芳賀
  公車站
  07:20
  07:28
 4. 4
  18:35 - 07:39
  13h 4min JPY 57,000 IC JPY 56,989 5 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  18:35
  21:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:10
  21:20
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  21:28
  21:51
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  22:01
  22:03
  新橋
  車站
  timetable 時間表
  22:07
  22:11
  東京
  車站
  八重洲南口
  22:11
  22:26
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  23:10
  06:15
  山形站西口
  山形駅西口
  公車站
  06:15
  06:21
  山形
  車站
  西口
  timetable 時間表
  07:06
  07:24
  天童南
  車站
  07:24
  07:39
 5. 5
  18:08 - 18:19
  48h 11min JPY 492,310
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  18:08
  18:19
zoom bar parts