สนามบินนะฮะ → โกกุรากุ กะหรื่

出發時間:
13:24 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  13:30 - 17:18
  3h 48min JPY 29,530 IC JPY 29,520 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  15:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  15:55
  16:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  16:11
  16:19
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  16:25
  16:35
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:41
  17:08
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  17:14
  由比濱
  由比ヶ浜
  車站
  17:14
  17:18
 2. 2
  13:30 - 17:20
  3h 50min JPY 29,330 IC JPY 29,320 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  15:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  15:55
  16:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  16:11
  16:19
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  16:25
  16:35
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:41
  17:08
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  17:08
  17:20
 3. 3
  13:30 - 17:25
  3h 55min JPY 29,510 IC JPY 29,498 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  15:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  15:55
  16:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  16:13
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  16:41
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:49
  直達車
  待在同一台車上
  戶塚
  戸塚
  車站
  17:15
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  17:15
  17:19
  鐮倉站
  鎌倉駅
  公車站
  6番のりば
  17:20
  17:24
  笹目(神奈川県)
  公車站
  17:24
  17:25
 4. 4
  13:30 - 17:32
  4h 2min JPY 29,510 IC JPY 29,498 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  15:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  15:55
  16:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  16:13
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  16:41
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:56
  17:21
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  17:21
  17:25
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  17:27
  17:31
  笹目(神奈川県)
  公車站
  17:31
  17:32
 5. 5
  13:24 - 09:53
  44h 29min JPY 433,350
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  13:24
  09:53
zoom bar parts