สนามบินนะฮะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
22:56 07/28, 2021
cancel
 1. 1
  07:20 - 14:56
  7h 36min JPY 39,290 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  07:20
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:36
  諫早
  車站
  東口
  11:36
  11:41
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  3番のりば
  12:10
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 2. 2
  07:20 - 14:56
  7h 36min JPY 39,440 5 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  07:20
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:34
  09:40
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:36
  諫早
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  12:08
  釜之鼻
  釜ノ鼻
  車站
  12:08
  12:10
  釜之鼻
  釜の鼻
  公車站
  12:33
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 3. 3
  07:20 - 14:56
  7h 36min JPY 39,420 5 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  07:20
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:36
  諫早
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  12:11
  諫早東高中
  諫早東高校
  車站
  12:11
  12:14
  諫早東高前
  公車站
  12:35
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 4. 4
  07:05 - 15:51
  8h 46min JPY 38,570 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  08:45
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:09
  09:14
  博多
  車站
  西4口
  09:14
  09:22
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  3F38番のりば
  09:30
  11:26
  熊本櫻町巴士總站
  熊本桜町バスターミナル
  公車站
  11:26
  11:30
  熊本櫻町巴士總站
  熊本桜町バスターミナル
  公車站
  5番のりば
  11:30
  14:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  15:46
  15:51
 5. 5
  22:56 - 07:22
  32h 26min JPY 238,760
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  22:56
  07:22
zoom bar parts