นาระ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

出發時間:
03:11 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  04:50 - 08:35
  3h 45min JPY 8,280 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:50
  05:36
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  05:42
  06:03
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:25
  07:14
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:22
  07:55
  宇多津
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  08:35
 2. 2
  04:50 - 08:50
  4h 0min JPY 8,240 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:50
  05:41
  今宮
  車站
  timetable 時間表
  05:50
  06:05
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  06:22
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  07:40
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  08:50
 3. 3
  06:12 - 09:18
  3h 6min JPY 8,240 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:12
  直達車
  待在同一台車上
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  07:05
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:15
  08:04
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  09:18
 4. 4
  04:50 - 09:59
  5h 9min JPY 5,210 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:50
  05:41
  今宮
  車站
  timetable 時間表
  05:50
  06:05
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  07:19
  舞子
  車站
  北口
  07:19
  07:27
  高速舞子
  公車站
  07:35
  09:57
  高松站高速巴士總站
  高松駅高速バスターミナル
  公車站
  09:57
  09:59
 5. 5
  03:11 - 06:23
  3h 12min JPY 100,610
  cancel cancel
  นาระ
  03:11
  06:23
zoom bar parts