นาระ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
09:07 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:13 - 14:50
  5h 37min JPY 41,710 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  東口
  09:13
  09:15
  JR奈良站
  JR奈良駅
  公車站
  4番のりば
  09:15
  10:30
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  10:30
  10:36
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  11:15
  12:20
  新潟機場
  新潟空港
  機場
  timetable 時間表
  12:30
  12:55
  新潟
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  13:41
  長岡
  車站
  timetable 時間表
  13:58
  14:50
  直江津
  車站
  14:50
  14:50
 2. 2
  09:18 - 15:59
  6h 41min JPY 11,940 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  09:18
  10:10
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:15
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  12:15
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  12:25
  13:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  13:56
  14:58
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  15:44
  15:59
  直江津
  車站
  15:59
  15:59
 3. 3
  09:07 - 15:59
  6h 52min JPY 11,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  09:07
  10:24
  京都
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  12:56
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  13:56
  14:58
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  15:44
  15:59
  直江津
  車站
  15:59
  15:59
 4. 4
  10:57 - 16:20
  5h 23min JPY 11,430 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  東口
  10:57
  11:13
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  7號口
  timetable 時間表
  11:16
  11:21
  大和西大寺
  車站
  timetable 時間表
  11:25
  11:56
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:46
  15:49
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  16:02
  16:20
  直江津
  車站
  16:20
  16:20
 5. 5
  09:07 - 14:45
  5h 38min JPY 172,930
  cancel cancel
  นาระ
  09:07
  14:45
zoom bar parts