นาระ → สถานที่พักผ่อนโรคุริงะฮาระ แห่งอาซามะ

出發時間:
00:36 05/15, 2021
cancel
 1. 1
  04:48 - 10:36
  5h 48min JPY 19,260 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:45
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  08:23
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:44
  09:48
  輕井澤
  軽井沢
  車站
  北口
  09:48
  09:53
  輕井澤站
  軽井沢駅
  公車站
  1番のりば
  10:00
  直達車
  待在同一台車上
  中輕井澤站
  中軽井沢駅
  公車站
  10:36
  淺間六裡原休憩所
  浅間六里ヶ原休憩所
  公車站
  10:36
  10:36
 2. 2
  04:48 - 10:36
  5h 48min JPY 19,210 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:45
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  08:23
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:44
  09:48
  輕井澤
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  10:09
  中輕井澤
  中軽井沢
  車站
  北口
  10:09
  10:12
  中輕井澤站
  中軽井沢駅
  公車站
  10:15
  10:36
  淺間六裡原休憩所
  浅間六里ヶ原休憩所
  公車站
  10:36
  10:36
 3. 3
  06:59 - 12:31
  5h 32min JPY 19,210 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:59
  07:47
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  10:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:32
  11:38
  輕井澤
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  11:52
  中輕井澤
  中軽井沢
  車站
  北口
  11:52
  11:55
  中輕井澤站
  中軽井沢駅
  公車站
  12:10
  12:31
  淺間六裡原休憩所
  浅間六里ヶ原休憩所
  公車站
  12:31
  12:31
 4. 4
  05:22 - 12:31
  7h 9min JPY 17,070 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:22
  06:24
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:59
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  09:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:22
  11:31
  輕井澤
  軽井沢
  車站
  北口
  11:31
  11:36
  輕井澤站
  軽井沢駅
  公車站
  1番のりば
  11:55
  直達車
  待在同一台車上
  中輕井澤站
  中軽井沢駅
  公車站
  12:31
  淺間六裡原休憩所
  浅間六里ヶ原休憩所
  公車站
  12:31
  12:31
 5. 5
  00:36 - 06:35
  5h 59min JPY 174,920
  cancel cancel
zoom bar parts