นาระ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
06:53 01/17, 2022
cancel
 1. 1
  07:03 - 10:37
  3h 34min JPY 11,320 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  直達車
  待在同一台車上
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  08:03
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  09:38
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  10:23
  寺家
  車站
  10:23
  10:37
 2. 2
  07:03 - 10:45
  3h 42min JPY 11,500 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  直達車
  待在同一台車上
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  08:03
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  09:38
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  10:08
  瀨野
  瀬野
  車站
  南口
  10:08
  10:12
  瀨野站
  瀬野駅
  公車站
  10:15
  10:43
  友待橋
  公車站
  10:43
  10:45
 3. 3
  07:03 - 10:45
  3h 42min JPY 11,380 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  直達車
  待在同一台車上
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  08:03
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  09:38
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  10:19
  八本松
  車站
  南口
  10:19
  10:23
  八本松
  八本松駅
  公車站
  10:36
  10:43
  友待橋
  公車站
  10:43
  10:45
 4. 4
  07:03 - 10:50
  3h 47min JPY 11,480 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  直達車
  待在同一台車上
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  08:03
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  09:54
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  10:38
  寺家
  車站
  10:38
  10:41
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  10:47
  10:48
  友待橋
  公車站
  10:48
  10:50
 5. 5
  06:53 - 10:58
  4h 5min JPY 121,630
  cancel cancel
  นาระ
  06:53
  10:58
zoom bar parts